مشتریان ما

شرکت واتاش بالاجاده گرگان

شرکت زراعتکاران ساری

شرکت بذر نمونه سیاهدشت

ایستگاه تحقیقات گچساران

بوجاری حیدری چرام

تعاونی بوشکان

شرکت بوجاری اشنویه

تعاونی جمیل نیشابور

شرکت بذر پیشرو

شرکت کیمیا بذر تربت

شرکت سرودشت خراسان

سهانی زراعی خضری قاین

سهامی زراعی اسلام اباد قاین

شرکت پنبه کاران داراب

تعاونی رامجرد فارس

مرکزتحقیقات زابل

بوجاری بذر صداقت

مرکز تحقیقات همدان

بوجاری گرمی اردبیل

بوجاری بروجن

تعاونی جنوب کرمان

خوشه زرین حلب

زرخیز گرماب

تعاونی تولید همدان

تعاونی کشاورزی گرگاب

بوجاری بذر بیستون

تعاونی خورموج بوشهر

گندمکاران ساحل هرمزگان

شرکت رودبار جنوب کرمان

شرکت تجارت پیشه گان ارومیه

شرکت مینو بذر گلستان

شرکت سلامت اندیشان بناب

خوشه سهند مراغه

شرکت جهاد تعاون گلستان

تعاونی تولیدی بربوتی ایلام

تعاونی رامشیر